MENU

Bioróżnorodność

Z troski o środowisko naturalne firma PAULA podjęła inicjatywę poprawy bioróżnorodności w otaczającym ekosystemie przeznaczając przylegające do zakładu tereny pod uprawę słonecznika bulwiastego.

Roślina ta ze względu na łatwość przystosowywania się do panujących warunków szybko się rozprzestrzenia i nie wymaga zabiegów agrochemicznych.


Słonecznik bulwiasty jest rośliną pożyteczną dla szeregu gatunków motyli, (np. Chlosynenycteis, Ch. gorgone, Pyrrharctiaisabella, Papaipemarigida, Stibadiumspumosum) chrząszczy i prostoskrzydłych, (np. Publiliaconcava, Melanoplusangustipennis). Jego nasiona są pożywnym pokarmem dla wielu gatunków ptaków i drobnych ssaków. Uprawa tej rośliny umożliwia również zwiększenie wydajności okolicznej produkcji roślinnej przez ograniczenie szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta leśne, które żerują na jej pędach.

Bioróżnorodność