MENU

Gwarancja jakości

Ciągłe doskonalenie systemu zapewnienia i kontroli jakości pozwalają nam na przestrzeganie najwyższych standardów, wynikających nie tylko z wdrożonych systemów i przepisów prawnych, ale również wymagań stawianych przez naszych klientów.

Każda partia dostarczonego surowca oraz wyrobu gotowego podlega ścisłej kontroli laboratoryjnej z wykorzystaniem badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz organoleptycznych.

Posiadamy nowoczesne zaplecze laboratoryjne, wyposażone w najnowszej generacji urządzenia pomiarowe, m.in. chromatograf gazowy do badania zawartości pestycydów w surowcach.

Wyroby gotowe poddawane są również regularnym badaniom w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych. Nasze produkty są bezpieczne dzięki kontroli na różnych etapach.

Zapewniamy najwyższe standardy higieny procesów produkcyjnych, a nasze produkty mogą być wykorzystywane w produkcji jedzenia dla dzieci.
 

 

 

Gwarancja jakości