MENU

Zrównoważony rozwój

Preferujemy surowce pochodzące z plantacji rolnictwa zrównoważonego, uprawiane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody i ograniczaniem negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne.

Mamy pod kontrolą większość upraw już od etapu selekcji nasion, oraz korzystamy ze wsparcia agronomów.

Jakie korzyści płyną z upraw zrównoważonych?

  • Racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów naturalnych 
  • Zapewnienie zgodności prawnej, społecznej i etycznej 
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne na wszystkich poziomach łańcucha dostaw we współpracy z dostawcami i klientami 
  • Zapewnienie wysokiej jakości produktów pochodzących z upraw o zredukowanej ilości pestycydów, z równoczesnym ograniczeniem zużycia wody i ilości wytwarzanych ścieków oraz obniżeniem ich toksyczności


 

 

Zrównoważony rozwój